Theo thống kê hiện nay Việt Nam là nước có số dân sang Mỹ sinh sống, học tập, và làm việc rất nhiều. Thông thường việc trao đổi thông tin, thăm hỏi sức khỏe giữa người thân diễn ra trên mạng xã hội, mail, … Tuy nhi ... もっと読む